Bæredygtighed

Klimaet og klimaforandringer er en meget vigtig del af vores hverdag.

Der stilles større og større krav til den individuelle indsats for klimaet hvad angår virksomheder og private. Profilform A/S har allerede gjort mange tiltag for at påvirke omgivelserne mindst muligt. Men det er en proces som øges de næste mange år. En proces der sker i tæt samarbejde med vores kunder og leverandører.

Vi har valgt at anvende miljøvenlige varmepumper i vores nye domicil.

Vores produktion drives af strøm som købes fra vedvarende energikilder pr. 1. januar 2021.

Vi overholder naturligvis som minimum gældende lovkrav indenfor miljø og bortskaffelse. Alt affald sorteres i aluminium, stål, rustfrit, pap, plast, brandbart og deponi.

Vores processpild samt skrot fra produktionen udgør maks. 1% af det samlede materialeforbrug fra fremstillingsprocessen. Dette afhentes naturligvis til recycling.

Genanvendelse af råvarer i produktionen er også en vigtig del af miljøet. På nuværende tidspunkt er fordelingen:

PAP

80-100% er genbrug.

Aluminium

Aluminium 90-93% er genbrug. Vi anvender hovedsageligt aluminium som stammer fra recycling eller processkrot fra værkerne. Det betyder, at den energikrævende upstream proces i primærfremstillingen allerede har fundet sted, og derved kan aluminium produceres med 95% mindre energiforbrug. Vi kigger hele tiden mod værker, som arbejder hen imod en lavere Co2 udledning, og da aluminium efter endt produktcyklus stort set er 100% genanvendeligt, er aluminium det perfekte match for miljøet og den cirkulære økonomi.

Stål

Her arbejder vi aktivt sammen med vores kunder og leverandører mod samme mål som ved aluminium.
Flere værker har seriøse mål for at nå dette mål.

Fragt

Vores speditør arbejder via deres ISO-certificeringer med at opstille mål for kontrolforanstaltninger for reduktion af udledning af emissioner mv. herunder Co2 reduktion, køre længere på en liter brændstof, bruge Huckepack, køre på miljøvenlig brændstof og hvor der ellers kan spares energi. De arbejder desuden intensivt på 8 af de 17 verdensmål.

Vi har beplantet ca. 6000 m2 uudnyttet mark med blomstergræs ved vores domicil. Det har givet en utrolig fauna af insekter og dyreliv.